EQUIPAMENT

L'equipament modern i complet amb què comptem ens permet oferir tots els serveis que requereix el vostre vehicle i ens possibilita intervenir en qualsevol dels sistemes incorporats.

Maquinària, elevadors, equips de diagnosi, analitzadors de gasos, línia pre-ITV, etc.

  • Ctra. Accés Costa Brava, 138, 17300 Blanes (Gerona, Espanya)
    T: 972.35.86.87